Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Fluwa’n i fa manlɛ

Fluwa’n i fa manlɛ

?Kɛ e sran wu’n nin yɛ e kwla ɲan fɔnvɔlɛ-ɔ?

?Sɛ ɔ sran wu naan ɔ wla bo ɔ wun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ a wun i wlɛ-ɔ? ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ a yo naan ɔ wla w’a gua ase-ɔ? Fluwa nga i nun ndɛ akpasua’m be tɛ kosan sɔ’m be su.