Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n, i su ndɛ wie mun ekun

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n, i su ndɛ wie mun ekun

ATRƐKPA’N, W’A USA Ɔ WUN LE KƐ:

  • ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e nin min awlo nunfuɛ mun e yo naan y’a di aklunjuɛ-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ń yó naan m’an ɲan janvuɛ kpa, annzɛ m’an yo janvuɛ kpa-ɔ?

  • ?E awlɛn su sran nga be wuli’n, e kwla wun be ekun?

  • ?Cɛn wie lele’n, ɲrɛnnɛn’n wíe?

  • ?Sran’m bé sáci asiɛ’n mlɔnmlɔn?

  • ?Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kwlakwla be ti kpa?

A KWLA WUN KOSAN SƆ MUN NIN WIE MUN EKUN BE SU TƐLƐ’N

Kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su. Ndɛ fanunfanun wie’m be o lɔ aniɛn 900 tra su nun. Ndɛ nga be o lɔ’n, be kwla yo ɔ ye kpa.

A kwla nian video wie mun. Video sɔ’m be kan sran fanunfanun be ndɛ. Sran sɔ’m be wunnin like ng’ɔ fata kɛ be yo naan be klun w’a jɔ’n i wlɛ’n. Laa’n be nun wie’m be nɔn drɔgi. Yɛ wie’m be dili bisua. Wie mun ekun be dili suklu dan. Kɛ é sé yɛ’n, sran fanunfanun sɔ’m be klun jɔ.

Sɛ a kɔ jw.org/bci su’n, á wún fluwa fanunfanun wie’m be lɔ. A kwla fa wie sie i ɔ pɔtablu’n, annzɛ ɔ tablɛti’n, annzɛ ɔ ɔrdinatɛli’n su. A su tuaman dein. Fluwa sɔ’m be wie yɛ: