Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 5 2017

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?ANZI MUN BE O LƐ SAKPA?

?Ɔ le sran kun nin i anzi m’ɔ niɛn i su-ɔ?

?Ɔ le sran kun nin i anzi m’ɔ niɛn i su-ɔ?

Cɛn kun’n, Zezi seli kɛ: “An nian amun wun kpa, nán amun yo ba kanngan [yɛle kɛ Klist i sɔnnzɔnfuɛ mun] nga be o yɛ’n be nun kun finfin, afin ń kán klé amun kɛ, be anz’m bɔ be o nyanmiɛn su lɔ’n be nyin ta min Si b’ɔ o nyanmiɛn su lɔ’n i nyrun cɛn kwlaa.” (Matie 18:10) Zezi i ndɛ sɔ’n kleman kɛ ɔ le sran kun nin i anzi m’ɔ niɛn i su-ɔ. Sanngɛ, ɔ kle kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tinuntinun be ndɛ lo anzi mun. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, ɔ fataman kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ kun bu i kɛ sɛ i ɲinfu fa ajalɛ tɛ wie’n, Ɲanmiɛn i anzi’m bé sɛ́sɛ́ i. Nanwlɛ, Biblu’n kleman kɛ ɔ le sran kun nin i anzi m’ɔ niɛn i su-ɔ.

?Sanngɛ, i sɔ’n kle kɛ anzi’m be yoman sran’m be ye mlɔnmlɔn? Cɛcɛ. (Jue Mun 91:11) Sran wie’m be lafi su kɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i anzi kun yɛ ɔ wa niannin be lika, annzɛ ɔ kleli be like ng’ɔ fata kɛ be yo’n niɔn. Kenɛti mɔ ndɛ akpasua klikli’n nun e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ bu i sɔ wie. Sɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i anzi kun yɛ maan sa sɔ’n juli’n, e kwlá dimɛn i nanwlɛ trele. Sanngɛ, Kenɛti i ndɛ kwla yo fɛ. Zoova i Lalofuɛ sunman be wun kɛ, kɛ bé bó jasin fɛ’n, anzi’m be jran be sin. Sanngɛ, e wunman anzi mun. I sɔ’n ti, wafa nga be jran e sin sa fanunfanun nun’n, e kwlá wunmɛn i naan y’a kan. Sanngɛ, sɛ sa wie juli naan e bu i kɛ i sɔ’n fin Ɲanmiɛn naan e lɛ i ase’n, ɔ timan tɛ.—Kolɔsfuɛ Mun 3:15; Zak 1:17, 18.