Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Be nga bé fíte nun’n, bé trán asiɛ’n mɔ wá káci lika klanman’n i su.

Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

?E o ‘mɛn’n i bue nuan’?

?Á tɛ́ su sɛ?

  • Ɛɛn

  • Cɛcɛ

  • Ɔ kwla yo sɔ

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Kɛ mɛn’n ɔ́ kɔ́ i bue nuan’n, lika’n ɔ́ yó kekle.” (2 Timote 3:1) Sa nga Biblu’n kannin be ndɛ’n, ɔ nin sa nga be ju andɛ’n, be kle kɛ e o ‘mɛn’n i bue nuan.’

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Kɛ mɛn’n kɔ́ i bue nuan’n, sran’m bé kún alɛ. Awe’n wá kpɛ́n, asiɛ’n wá kéje. Yɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n wá sɔ́n.—Matie 24:3, 7; Lik 21:11.

  • Kɛ mɛn’n kɔ́ i bue nuan’n, sran’m be nzuɛn’n yó tɛ kpa. Yɛ be su kloman Ɲanmiɛn i sulɛ.—2 Timote 3:2-5.

?Wafa sɛ yɛ cɛn wie lele sran’m be liɛ yó-ɔ?

Sran wie’m be bu i kɛ.. mɛn’n i awieliɛ cɛn’n nun’n, asiɛ’n núnnún. Sanngɛ, sran wie’m be bu i kɛ é liɛ yó ye. ?Yɛ wɔ li, a bu i sɛ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.”Jue Mun 37:29.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Mɛn’n i awieliɛ cɛn’n nun’n, klunwifuɛ’m be su tranman lɛ kun. —1 Zan 2:17.

  • Asiɛ’n wá káci lika klanman. —Ezai 35:1, 6.