Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 3 2017

Fluwa’n i fa manlɛ

Fluwa’n i fa manlɛ

?A BU I SƐ?

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan sran nnan mɔ be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n be ndɛ. Sran kpanngban be si ndɛ sɔ’n kpa. Kɛ sran wie’m be kanngan ndɛ sɔ’n nun’n, srɛ kun be. Sanngɛ wie’m be liɛ’n, be kunndɛ kɛ bé wún i wlɛ. Nian ndɛ nga Biblu’n kan’n. I waan:

“Sran ng’ɔ kanngan ndɛ nga’n, ɔ nin be nga be ti sa nga bé wá yó’n be ndɛ’n, bɔ be fa su’n, be liɛ su ti ye!” Sa Nglo Yilɛ 1:3.

?Wafa sɛ yɛ sran nnan mɔ be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n, be su ndɛ’n kle kɛ cɛn wie lele’n, ɔ liɛ kwla yo ye-ɔ? Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga yiyi nun.