Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Fevrie 2017

Afuɛ 2017, Avrili 3-30 nun’n, like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Zoova yía sa ng’ɔ buli i akunndan’n i nuan

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n nin klɔ sran mun-ɔn? ?Sa benin yɛ ɔ juli-ɔ? E ti tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n ti’n, Ɲanmiɛn yía sa ng’ɔ buli i akunndan’n i nuan. ?Ngue ti-ɔ?

E ti kpɔlɛ tɛ’n ti “like kpa” kun m’ɔ fin e Si’n

Ajalɛ sɔ mɔ Ɲanmiɛn fali’n ti’n, sa sunman bé yó ye. Yɛ ndɛ cinnjin wie’m bé tí kpɛ́.

Zoova yɛ ɔ dun i sufuɛ’m be ɲrun-ɔn

Laa’n, Zoova fali sran wie mun naan be dun i sufuɛ’m be ɲrun. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn o sran sɔ’m be sin-ɔn?

?Wan yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be su kpɛn andɛ-ɔ?

Zezi seli kɛ ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be o nun lele mɛn’n i awieliɛ. ?Wafa sɛ yɛ Zezi dun Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be ɲrun andɛ-ɔ?

LIFE STORY

Ɲanmiɛn yoli e ye dan

Duglasi nin Mali Guɛsi be yoli atin bofuɛ Kanada lɔ. I sin’n be yoli ngaliɛ difuɛ Brɛzili nin Pɔrtigali. Be wunnin kɛ Ɲanmiɛn yoli be ye dan blɛ kwlaa sɔ’n nun.

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

Akoto Pɔlu klɛli kɛ Ɲanmiɛn “kplin-man su kɛ sa ng’ɔ sɔn-man amun nun’n ɔ tɔ amun su.” ?I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn siesie sa ng’ɔ kwla sɔn e nun’n, kpɛkun, ɔ kplin su kɛ ɔ tɔ e su?