SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Avrili 2017

Afuɛ 2017, Mɛ 29-Zuie 2 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

“Ka ɔ ja nun lɛ yo sa nga ɔ waan á yó’n”

?Kɛ be se kɛ sran kun w’a ta nda’n i bo yɛle benin? ?Nda nga be ta Ɲanmiɛn’n i su ndɛ benin yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan-ɔn?

?Sɛ Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n ju’n, ngue yɛ ɔ su tranman lɛ kun-ɔn?

Biblu’n se kɛ “Mɛn’n nin i nun ninnge kwlaa [...] bé wíe.” ?“Mɛn’n” i nun ninnge benin mun yɛ bé wíe-ɔ?

Ɲanmiɛn m’ɔ “di asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be jɔlɛ’n” yo sa’n i nuan su tititi

?Ngue ti yɛ e se kɛ Ɲanmiɛn kwlá diman ndɛ kwlɛ-ɔ? ?Ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n ti andɛ Klistfuɛ’m be cinnjin-ɔn?

Maan e klo sa’n i nuan su yolɛ kɛ Zoova sa

Sɛ e kunndɛ kɛ é yó sa i nuan su kɛ Zoova sa’n ɔ fata kɛ e kan e wun ase yɛ e yaci sa nga be yo e’n cɛ. ?Ngue ti-ɔ?

Maan e klun klo e di Zoova i junman naan be lɛ i ase

Kɛ Ɲanmiɛn Kpli i sufuɛ’m be mian be ɲin be di i junman’n, kannzɛ junman sɔ’n ti kaan sɛ, ɔ bu i like dan.