Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuie 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N I SU NDƐ’N

Biblu’n i osu w’a nunnunman

Biblu’n i osu w’a nunnunman

LIKE NG’Ɔ TI TƐ’N: Fluwa nin nnɛn kplo’m be su yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nin laa sran wie’m be klɛli Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n niɔn. (2 Timote 4:13) Sɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n te o lɛ andɛ’n, ɔ ti abonuan sa. ?Ngue ti ɔ?

Fluwa nɲa’m be saci ndɛndɛ. Fluwa sifuɛ wie’m be seli kɛ: “Fluwa nɲa’n, ɔ titi lele ɔ kaci ndutre. [...] Kɛ be sie be likawlɛ’n, be kwla kplɔ, annzɛ nnɛn nin kakaa wie’m be kwla di. Sɛ be wla be ase’n, nvɔlɛ’m be kwla di.” Kɛ sran wie’m be fali lalafuɛ fluwa sɔ mun sieli i wia nun annzɛ flɔlɔ nun’n, be sacili.

Nnɛn kplo’n, ɔ cɛ tra fluwa nɲa’n. Sanngɛ, kɛ be sie i flɔlɔ nun, annzɛ wia nun’n, ɔ saci wie. * Asa ekun’n, kakaa’m be di. I sɔ’n ti, nnɛn kplo nga be klɛli be su lalafuɛ nun’n, be dan lika be sacili. Sɛ ɔ ti kɛ Biblu’n sacili wie’n, nn e kwlá simɛn i nun ndɛ’n le.

LIKE NGA TI YƐ BIBLU’N I OSU W’A NUNNUNMAN’N: Zuifu’m be mmla’n se kɛ maan famiɛn’m be nian mmla fluwa’n su be klɛ i ‘fluwa kun nun.’ Mmla fluwa sɔ’n yɛle Biblu’n nun fluwa klikli nnun’n. (Mmla’n 17:18) Asa ekun’n, fluwa sifuɛ wie’m be klɛli mmla sɔ’n fluwa kpanngban su. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, fluwa sɔ’m be o Ɲanmiɛn ndɛ suanlɛ nin i srɛlɛ sua’m be nun Izraɛli mɛn’n nun, ɔ nin Maseduani lɔ. (Lik 4:16, 17; Sa Nga Be Yoli’n 17:11) Kɛ é sé yɛ’n, fluwa sɔ’m be nun wie’m be te o lɛ. ?Ngue ti yɛ b’a saciman ɔn?

Be wunnin fluwa wie mun yɛbuɛ buɛ nun jenvie ng’ɔ ti njin nzue klakla’n i wun lɔ. Nzue tɔman lɔ. Be o sɛ wie’m be nun.

Fluwa sifuɛ kun seli kɛ: “Lalafuɛ nun’n, Zuifu’m be fa be fluwa mun sie i sɛ’m be nun naan b’a saciman.” Klistfuɛ klikli’m be yoli sɔ wie. Afin sran wie’m be wunnin lalafuɛ fluwa nga Ɲanmiɛn ndɛ’n klɛ su’n, be nun wie mun sɛ nin alaka wie’m be nun. Be wunnin wie mun ekun yɛbuɛ buɛ’m be nun, ɔ nin lika nga nzue tɔman kpa’n be nun lɔ.

ANDƐ’N: Lalafuɛ fluwa nga Ɲanmiɛn ndɛ’n klɛ su’n i kpanngban kpa te o lɛ. Be nun wie’m b’a di afuɛ 2.000 tra su. Sran’m be nin a wunman lalafuɛ fluwa uflɛ fi i kpanngban kɛ ngalɛ’n sa le.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Ndɛ nga Etazini lɔfuɛ’m be kanngannin nun kɛ b’a ɲan be andepandansi’n, be klɛli i nnɛn kplo su. Ɔ nin a diman afuɛ 250. Sanngɛ, be kwlá kannganman ndɛ ng’ɔ klɛ nnɛn kplo sɔ’n su’n i nun kpa kun.