SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Zuɛn 2016

Afuɛ 2016, Utu 1-28 nun’n, like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Maan e yo kɛ ufa sa Zoova sa nun

?Ngue yɛ Zoova nian naan w’a fa sran kun naan w’a kaci i ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ kaci i sufuɛ mun ɔn? ?Ngue yɛ ɔ yo naan y’a kaci ɔ?

Maan e lo e wun man Ɲanmiɛn naan ɔ kaci e

?Nzuɛn benin yɛ ɔ fata kɛ a ɲɛn i naan w’a yo kɛ ufa mɔ be kwla fa di junman’n sa Ɲanmiɛn sa nun ɔn?

“Anannganman e Nyanmiɛn’n i kunngba cɛ yɛ ɔ ti Anannganman nin-ɔn”

?Kɛ Moizi seli kɛ Ɲanmiɛn Zoova i “kunngba cɛ” yɛ ɔ ti Anannganman’n, ngue yɛ i sɔ’n kle ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ “i kunngba cɛ” yɛ e su i ɔ?

Nán e wiengu’m be fɔnlɛ’n ti, e sa sin bubu e

Biblu’n kan kɛ laa’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ wie’m be kannin be wiengu i ndɛ tɛ, annzɛ be yoli be wiengu sa. ?Ngue yɛ be ndɛ sɔ’n kle e ɔ?

Ɔ ti kpa tra diaman lele

Sran ng’ɔ di nanwlɛ’n i liɛ su ti ye

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

Abɔlɛ yolɛ ninnge’m be o sran nsiɛn be sa nun sɛsɛsɛ. Yɛ sran kun o be nun’n, ɔ le fluwa klɛlɛ like kun. ?Wan mun yɛ sran sɔ’m be ti be nzɔliɛ ɔ?