SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Avrili 2016

Afuɛ 2016, Mɛ 30 lele Zuɛn 26 nun like suanlɛ mun.

Maan e nin Ɲanmiɛn e nanti klanman titi naan i klun jɔ e wun

?Zɛfte nin i wa bla’n be ayeliɛ kpa benin yɛ Klistfuɛ’m be kwla nian su ɔ?

“An tra amun anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo”

?Sɛ sa’m be tɔ e su’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e tra e awlɛn ɔn? ?Wan mun yɛ be trali be awlɛn m’ɔ fata kɛ e nian be liɛ’n su ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia e su Zoova ɔ?

Kɛ e nin e wiengu mun e tran aɲia’m be bo’n, e ɲan su mmlusuɛ, yɛ ɔ yo Zoova fɛ. ?Ngue ti ɔ?

Maan e kle titi kɛ e timan mɛn nunfuɛ

Like nnan nga é yó be naan sɛ lika’n yo kekle e su’n, y’a yoman mɛn nunfuɛ’n.

LIFE STORY

Katoliki bla mɔ b’a kaci Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’n

?Ngue ti yɛ be jasoli sɛli bla’m be lika’n nun lɔ mɔ b’a yoman katoliki kun ɔn?

Jasin fɛ’n mɔ e bo’n, ɔ ti kɛ nglɛmun bɔlɛ m’ɔ gua’n sa

?Wafa sɛ yɛ é yó naan jasin fɛ’n mɔ e bo’n w’a yo sran’m be ye kɛ nglɛmun bɔlɛ’n yo like ye’n sa ɔ?