Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ɛsdrasi i ayeliɛ’n manmannin Zoova

Ɛsdrasi i ayeliɛ’n manmannin Zoova

Ɛsdrasi yacili Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun naan ɔ kɛn i awlɛn’n naan ɔ kaci i ayeliɛ’n. (Ɛsd 7:10; w00-F 1/10 14 § 8)

Ɛsdrasi ukali sran mun naan b’a si ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n. (Ɛsd 7:25; si-F 76 § 5)

Kɛ mɔ Ɛsdrasi kɛnnin i wun ase Ɲanmiɛn ɲrun’n ti’n, ɔ lafili su kɛ Zoova klé i atin yɛ ɔ sɛ́sɛ́ i. (Ɛsd 8:21-23; it-1-F 1155-1156)

Kɛ mɔ Ɛsdrasi kleli kɛ ngwlɛlɛ ng’ɔ le i’n fin Ɲanmiɛn’n ti’n, famiɛn’n mɛnnin i junman wie mun kɛ ɔ di. Kɛ Ɛsdrasi sa’n, e kusu sɛ e ayeliɛ’n ti kpa’n ɔ́ mánmán Zoova.

USA Ɔ WUN KƐ: ‘?Kɛ mɔ n nanti Zoova i mmla’m be su’n ti yɛ be nga be suman Zoova’n be ɲin yi min-ɔn?’