Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ɛsdrasi su kanngan Ɲanmiɛn Mmla’n nun kle nvlefuɛ mun yɛ ɔ su manman Zoova.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Aklunjɔɛ ng’ɔ fin Zoova’n ɔ wla amun fanngan”

“Aklunjɔɛ ng’ɔ fin Zoova’n ɔ wla amun fanngan”

Nvlefuɛ’m be yiali kɛ bé tíe Ɲanmiɛn i Mmla nga Ɛsdrasi kánngan’n. (Nee 8:1, 2; w13 1/10 19-20 § 2; an nian foto ng’ɔ o fluwa’n i bui’n su’n.)

Blɛ sɔ mɔ be su Zoova’n yoli aklunjɔɛ blɛ. Ɔ maan nán blɛ sɔ nun yɛ ɔ fata kɛ be bu sa tɛ nga be yoli be laa’n be akunndan-ɔn. (Nee 8:9, 11, 12)

Aklunjɔɛ ng’ɔ fin Zoova’n wlɛ i sufuɛ’m be fanngan. (Nee 8:10; w07 1/8 12 § 9-10)

USA Ɔ WUN KƐ: ‘?Kannzɛ lika’n ti kekle sɛ’n, ninnge benin’m be ti yɛ n kwla di aklunjɔɛ-ɔ?’