Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zuie 2016

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 69–73

Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n ti Zoova i sufuɛ’m be cinnjin

Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n ti Zoova i sufuɛ’m be cinnjin

Ɔ fata kɛ be wun i wlɛ weiin kpa kɛ e klo Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n

69:10

  • Davidi kloli Zoova kpa yɛle kɛ ɔ suli i juejue su lele guɛli i ti nin i bo.

  • Kɛ bé kpɛ́ Zoova i nzowa’n, Davidi w’a tranman lɛ sa ngbɛn.

Klistfuɛ nga b’a yo kpɛnngbɛn’n be kwla uka gbanflɛn nin talua mun naan b’a su Ɲanmiɛn juejue su

71:17, 18

  • Atrɛkpa’n, Davidi yɛ ɔ kpɛli jue nga ɔ. Ɔ kleli kɛ ɔ klo kpa kɛ ɔ́ wlɛ́ i sin sran nga bé bá’n, be fanngan.

  • Siɛ nin niɛn, nin Klistfuɛ nga be ɲin w’a ti Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, be kwla kle gbanflɛn nin talua’m be like.

Kɛ mɔ e su Ɲanmiɛn juejue su ti’n, e kan ninnge nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó mán sran mun’n, i ndɛ e kle e wiengu

72:3, 12, 14, 16-19

  • Ndɛ mma 3—Sran’m be tinuntinun bé dí alaje.

  • Ndɛ mma 12—Bé dé ɲrɛnnɛnfuɛ mun.

  • Ndɛ mma 14—Be su kleman sran wie fi i yalɛ.

  • Ndɛ mma 16—Aliɛ’n bú sran’m be kwlakwla be su.