Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIVING AS CHRISTIANS

Zezi Klist kacili famiɛn w’a di afuɛ 100 yɛ ɔ te yo famiɛn

Zezi Klist kacili famiɛn w’a di afuɛ 100 yɛ ɔ te yo famiɛn

Be kwlaa nga be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ sie be’n, ɔ fata kɛ be suan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su like kwlaa nga be kwla suan’n. Kpɛkun ɔ fata kɛ be suan ninnge nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a dun mmua w’a yo be’n, be su like wie. ?Ngue ti ɔ? I sɔ’n yó maan bé láfi su kpa kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n su di junman. Yɛ be su sisiman be bo naan b’a kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ b’a kle sran mun. (Ju 45:2; 49:4) Kɛ amún nían video Déjà 100 ans de règne amun kunndɛ kosan yɛ’m be su tɛlɛ.

  1. ?Ngue ti yɛ video « Photo-Drame de la Création » ɔ yoli be nga be niannin’n, be su yralɛ like ɔ?

  2. ?Wafa sɛ yɛ be fali aladio be boli jasin fɛ’n naan sran kaka b’a ti ɔ?

  3. ?Ngue ekun yɛ be fa boli jasin fɛ’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ i bo guali ɔ?

  4. ?Kɛ afuɛ’m bé sín’n, wafa sɛ yɛ be ukali jasin fɛ bofuɛ mun naan b’a kwla si jasin fɛ’n i bo kpa ɔ?

  5. ?Ngue like yɛ be kleli be nga be dili Gileadi suklu’n niɔn?

  6. ?Wafa sɛ yɛ aɲia dandan’m be ukali Zoova i sufuɛ mun ɔn?

  7. ?Ngue yɛ ɔ kle wɔ kɛ Zezi Klist su di famiɛn ɔn?

  8. ?Wafa sɛ yɛ e kle kɛ e suan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i bo ɔ?