Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e fa video mun e kle sran’m be like

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e fa video mun e kle sran’m be like

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN ƆN?

Video’m be kwla wluwlu sran’m be wun kpa. Afin kɛ bé tíe video i nun ndɛ’n, be wun ninnge nga video’n kan be ndɛ’n. I sɔ’n yo maan be ɲin tran ndɛ nga be kan’n su kpɛkun ndɛ’n mlinman be klun. Zoova kleli e ajalɛ i kpafuɛ’n i sɔ yolɛ nun. Ɔ fali like nga be ɲinma kwla wun i’n fa kleli like.—Yo 10:9-16; Ng 1:1.

Video wie’m be suan fluwa Jasin fɛ i nun like suanlɛ 2 su’n nin 3 su’n be bo. Be yɛle Dieu a-t-il un nom ?, ?Biblu’n nun ndɛ’n fin wan?Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? Video ?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn? ɔ nin video ?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ? yɛ video ?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ sua’n nun lɔ ɔ? be wla sran’m be fanngan naan be nin e suan Biblu nun like annzɛ kusu be bla e aɲia’m be bo. E video nga be wali’n, kɛ é klé sran’m be Biblu nun like’n, e kwla bo e kle be.km 5/13 3.

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ Ɔ?

  • Dun mmua kunndɛ video’n sie.

  • Dun mmua bu kosan kun annzɛ nɲɔn mɔ i su tɛlɛ’n o video’n nun’n, i akunndan sie.

  • Amun nian video’n i likawlɛ.

  • Amun koko i nun ndɛ cinnjin’m be su yalɛ.

YO NGA NIAN:

  • Fa sran’n i ɲin sie i nzɔliɛ like ng’ɔ o fluwa nɲa’n i sin lɔ’n su. Nzɔliɛ sɔ’n úkɛ i naan w’a wun video ?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn? m’ɔ o ɛntɛnɛti su’n.

  • Bo video Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? kle sran’n naan fa fluwa Jasin fɛ mɛn i. Kpɛkun amun koko i nun like suanlɛ 3 su’n, i su yalɛ.