Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

E aɲia yowlɛ’m be kplanlɛ’n nin be lika nianlɛ’n ti e cenjele junman

E aɲia yowlɛ’m be kplanlɛ’n nin be lika nianlɛ’n ti e cenjele junman

Kɛ bé kplán Ɲanmiɛn i sua’n Izraɛli lɔ’n, Izraɛlifuɛ’m be dili junman kekle kpa. Kpɛkun be boli i wun kalɛ dan kpa. Sanngɛ, Izraɛlifuɛ’m be tuli be klun be dili junman sɔ’n juejue su. (1Nyo 29:2-9; 2Nyo 6:7, 8) Kɛ be wieli sua’n i kplan’n, sɛ Ɲanmiɛn i ninnge’m be ndɛ lo be annzɛ ɔ loman be’n, wafa nga be fa niɛnnin i lika’n, ɔ yili i nglo. (2Fa 22:3-6; 2Nyo 28:24; 29:3) Andɛ’n, e mɔ e ti Klistfuɛ’n e kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun, ɔ nin aɲia dandan’m be yowlɛ mun. E yo be yɛinyɛin, yɛ sɛ be nun like wie saci’n, e siesie i ye. I sɔ yolɛ’n fa e blɛ kpanngban yɛ e di junman kekle kpa. Sanngɛ junman sɔ mɔ e nin Zoova yɛ e di’n, ɔ ti e cenjele junman dan. Asa kusu’n, ɔ ti Ɲanmiɛn i sulɛ wie.—Ju 127:1; Ng 7:15.

WAFA NGA E KWLA DI JUNMAN SƆ’N WIE’N:

  • Kɛ aɲia’n ko wie’n, maan e siesie ninnge’m be osu nun yɛ e yo lika nun yɛinyɛin. Sɛ kusu sa wie ti e kwlá yoman wie’n, maan e yo kɛ nga e trannin lɛ’n i yɛinyɛin.

  • Kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i yɛinyɛin yolɛ nin i ye siesielɛ’n cɛn nga be kleli’n ko ju’n, maan e di junman sɔ’n wie. Kɛ be nga be di junman’n be sɔnnin’n, junman’n i dilɛ yo fɛ.—lv 92 § 18.

  • Maan e man sika. Kannzɛ bɔbɔ ɔ wie “jɛtɛ mma kanngan nnyɔn b’ɔ ju kɛ bablu kun” sa’n, sɛ e tu e klun e fa man’n, Zoova i klun jɔ́ su.—Mr 12:41-44.

  • Maan e tu e klun e uka be nga be kplan e aɲia yowlɛ nin e Betɛli mun. Kɛ bé síesíe be ye’n, maan e uka be wie. Ɔ timan cinnjin kɛ e si sua kplan naan y’a kwla di junman sɔ’n wie.