I su junman dilɛ'n i siesielɛ

Kle aniɛn'n

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

KLISTFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA UTU 2016

Utu 8-14

Jue Mun 92–101

Utu 8-14
 • Jue 28 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Kannzɛ b’a yo kpɛnngbɛn o, be te su mma”: (Min. 10)

  • Ju 92:13—Sran nga Ɲanmiɛn bu be sran kpa’n, sɛ é kwlá sé’n, Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n be su mma. (w07-F 15/9 32; w06 1/9 11 § 2)

  • Ju 92:14, 15—Kannzɛ aniaan oke’m be kwlá yoman ninnge mun kɛ laa sa’n, sanngɛ be kwla su Ɲanmiɛn juejue su titi. (w14 1/1 26 § 17; w04 1/6 5-6 § 9-10)

  • Ju 92:16—Aniaan oke’m be kwla kan wafa nga b’a su Zoova lele w’a fa ju yɛ’n, i ndɛ be fa wla sran uflɛ fanngan. (w04 1/6 6-9 § 13-18)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Ju 99:6, 7—?Ajalɛ kpa benin yɛ Moizi nin Aarɔn, yɛ Samiɛli be kleli ye ɔ? (w15 1/7 12 § 5)

  • u 101:2—?Kɛ be se kɛ “be nanti sein nin anwlɛn kpa” be awlofuɛ’m be ɲrun’n, i bo yɛle benin? (w05 1/11 26 § 14)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle min Zoova su ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ndɛ benin yɛ n kwla fa m bo jasin fɛ ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Ju 95:1–96:13

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Min. 2) Ndɛ ng’ɔ klɛ w16.07 su’n.—Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu’n, yo.

 • Sran’n i osu nianlɛ: (Min. 4) Ndɛ ng’ɔ klɛ w16.07 su’n.—Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu ekun’n, yo.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) bh 161-162 § 18-19—Wafa nga like suanfuɛ’n kwla nanti like ng’ɔ suan’n su’n, ukɛ i maan ɔ wun i wlɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 90

 • Aniaan oke mun, amun di junman cinnjin kpa kun (Ju 92:13-16): (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video Aniaan oke mun, amun di junman cinnjin kpa kun.. Be kleli i e televiziɔn m’ɔ o ɛntɛnɛti su’n, i nun. (Jasin bofuɛ’m be kwla ɲan video sɔ’n asɔnun kpɛnngbɛn’m be sa nun.) I sin’n, usa nzrafuɛ’m be kosan naan be kan afɔtuɛ nga video man be’n i ndɛ. Wla aniaan oke’m be fanngan naan be kle gbanflɛn nin talua’m be ngwlɛlɛ yɛ be kan wafa nga b’a su Zoova lele w’a ju fa yɛ’n i ndɛ kle be. Wla gbanflɛn nin talua’m be fanngan kɛ sɛ be waan bé fá ajalɛ cinnjin wie mun’n, maan be usa ngwlɛlɛ afɛ aniaan oke’m be sa nun.

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: Min. 30) ia ndɛ tre 21 § 13-22, i nun flanlɛ b. 186

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 29 yɛ srɛlɛ