Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Sɛptamblu nun’n, é fá Sasafuɛ Tranwlɛ’n é dí junman ngunmin kun asiɛ’n wunmuan’n su

Sɛptamblu nun’n, é fá Sasafuɛ Tranwlɛ’n é dí junman ngunmin kun asiɛ’n wunmuan’n su

Asiɛ wunmuan’n su’n, sran’m be mian fɔnvɔlɛ wun. (Ak 4:1) Sɛptamblu anglo wunmuan’n nun’n, é mían e ɲin kpa é fá Sasafuɛ Tranwlɛ’n é mán sran mun. Fɔnvɔlɛ ndɛ yɛ ɔ o fluwa’n nun ɔn. Maan e fa fluwa sɔ’n man sran kaka kpa. Sanngɛ, kɛ mɔ e klo kɛ e nin sran mun é kókó yalɛ naan é fɔ́nvɔ be’n ti’n, awlo nga y’a toman sran nun’n, e su yaciman fluwa’n i lɛ.

NDƐ NGA É KÁN’N

“Ɔ ju wie’n, e kunndɛ kɛ be fɔnvɔ e. ?Sanngɛ, wan yɛ ɔ kwla fɔnvɔ e ɔ? [Kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4 nun.] Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kle e wafa nga Ɲanmiɛn fɔnvɔ e’n.”

Sɛ sran’n kle kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n lo i’n naan ɔ sɔ fluwa’n nun’n,...

BO VIDEO ?NGUE TI YƐ BIBLU’N NUN LIKE SUANLƐ’N TI CINNJIN ƆN?

I sin’n, se i kɛ a kunndɛ kɛ a nin i bé súan Biblu’n nun like.

LIKE NGA Á YÓ NAAN W’A KO NIƐN I OSU EKUN’N, YO

Fa kosan kun mɔ kɛ á wá kó níɛn i osu’n á tɛ́ su’n usɛ i. A kwla usɛ i kɛ: “?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran mun lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn?