Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 110-118

‘?Ngue cɛ yɛ ń nyɛ́n i ń fá lá Zoova i ase ɔ?’

‘?Ngue cɛ yɛ ń nyɛ́n i ń fá lá Zoova i ase ɔ?’

Jue tofuɛ’n i wun bliblili i kɛ ɔ́ sí Zoova i ye dan afin ɔ deli i “wie’n [...] i nyanman’n” nun. (Ju 116:3) Ɔ guguli kpa kɛ nda kwlaa ng’ɔ tali Zoova, ɔ́ yía be nuan. Kpɛkun ninnge ng’ɔ fata kɛ ɔ yo be Zoova i sulɛ’n nun’n, ɔ́ yó be ngba.

Lemɔcuɛ nga nun’n, ninnge nga be ti’n, ɔ fata kɛ n si Zoova i ye’n be yɛ:

Wafa nga n kwla kle kɛ n si Zoova i ye’n: