Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 106-109

“Maan e la Zoova i ase”

“Maan e la Zoova i ase”

?Ngue ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be wla fili sa nga Zoova yoli be fa deli be’n, be su ndɛndɛ ɔ?

106:7, 13, 14

  • Be yili be ɲin Zoova su. Yɛ pɔɔ nga be ja nun lɛ’n be kwla di’n, nin ninnge nga be konvi sɔ be’n, be su yɛ be fali be ɲin be sieli ɔ.

?Ngue yɛ á yó naan w’a si ye titi ɔ?

106:1-5

  • Maan ɔ ɲin tran ninnge nga be ti’n, ɔ fata kɛ a la Zoova i ase’n, be su titi.

  • Bu ninnge nga e wla o su kɛ Zoova wá yó mán e’n, be su akunndan.

  • Ninnge nga Zoova yo mannin wɔ’n be ti’n, srɛ i lɛ i ase.