Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: E wla be nga Ɲanmiɛn ndɛ’n lo be’n, be fanngan naan be wɔ aɲia’m be bo

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: E wla be nga Ɲanmiɛn ndɛ’n lo be’n, be fanngan naan be wɔ aɲia’m be bo

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN ƆN?: Aɲia’m be yo maan e ɲan blɛ e ‘to jue manman Zoova’ kpɛkun e “mɛnmɛn i” titi. (Ju 149:1) Aɲia’m be bo’n, be kle e Ɲanmiɛn i klun sa’n i yolɛ. (Ju 143:10) Blɛ sunman’n, kɛ like suanfuɛ mun nin be nga Ɲanmiɛn ndɛ’n lo be’n, be bo aɲia’m be bo kɔlɛ bo’n be kɔ be ɲrun kpa Ɲanmiɛn i sulɛ nun.

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ Ɔ?:

  • Yia sran mun aɲia’m be bo ndɛ nun. Ɔ timan cinnjin kɛ a nin be bo Biblu’n nun like suanlɛ bo ka.—Ng 22:17

  • Like nga sran nga Ɲanmiɛn ndɛ’n lo i’n, ɔ́ wá wún i aɲia’n i bo lɔ’n, ɔ nin like nga é wá súɛn i lɔ’n, yiyi nun kle i. I lɛ nun’n, ninnge nga’m be kwla uka ɔ: Fluwa nga e fa yia sran mun asɔnun aɲia’m be bo’n, nin video ng’ɔ suan ?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?, yɛ fluwa Zoova i klun sa’n i like suanlɛ 5 nin 7.

  • Ukɛ i. Atrɛkpa’n, ɔ fata kɛ a sin lɔ fɛ i annzɛ a kle i tralɛ ng’ɔ kwla wla’n. Aɲia’n i bo lɔ’n, trɛn i wun lɛ yɛ a nin be nian ɔ fluwa’m be nun. Fɛ i kle aɲia’n i bo lɔfuɛ mun.