• Jue 134 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Zoova ti dan yɛ ɔ nin manmanlɛ fata lele tra su”: (Min. 10)

  • Ju 145:1-9—Zoova i dan m’ɔ ti’n leman sin. (w04 1/2 3 § 3-4; 4 § 7-8; 8 § 20-21; 9 § 2)

  • Ju 145:10-13—Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be mɛnmɛn i. (w04 1/2 10 § 3-6)

  • Ju 145:14-16—Zoova suɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be bo yɛ ɔ nian be lika. (w04 1/2 11-12 § 10-14)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Ju 143:8—?Wafa sɛ yɛ ndɛ mma nga uka e naan ninnge nga e yo be cɛn kwlakwla’n, b’a yo Ɲanmiɛn liɛ su ɔ? (w10-F 15/1 21 § 1-2)

  • Ju 150:6—?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo mɔ Jue Mun fluwa’n i ndɛ mma kasiɛn’n ɔ jran su kpa ɔ? (it-1-F 365)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle min Zoova su ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ndɛ benin yɛ n kwla fa m bo jasin fɛ ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Ju 145:1-21

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Min. 2) 1P 5:7—Kle be ndɛ nanwlɛ’n.

 • Sran’n i osu nianlɛ: (Min. 4) Ju 37:9-11—Kle be ndɛ nanwlɛ’n.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) fg like suanlɛ 9 § 3—Wafa nga like suanfuɛ’n kwla nanti like ng’ɔ su suan’n su’n, ukɛ i maan ɔ wun i wlɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N