Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 135—141

Ɲanmiɛn yili e klanman

Ɲanmiɛn yili e klanman

Davidi buli Ɲanmiɛn i nzuɛn mɔ be ɲin fite ninnge ng’ɔ yili be’n, be nun weiin’n, be su akunndan. Blɛ mɔ i ɲin te o su’n, ɔ fɛli i awlɛn’n kwlaa suli Zoova.

Davidi fɛli i ɲin sieli i ninnge nga Zoova yili be’n, be su kpa. I sɔ’n suli i bo maan ɔ mɛnmɛnnin i:

139:14

  • “Ń yó ɔ mo yilɛ klanman bɔ a yili min’n ti.”

139:15

  • “Blɛ bɔ a yili min nvialiɛ nun, bɔ a wuli min kɛ tannin sa, min nin ku sɛ’n nun, min wunnɛn’n i lika fi ti-man fiawa ɔ nyrun.”

139:16

  • “I nun bɔ n tɛ yo mmoja bɔbɔ’n, ɔ nyin ta min. Asiɛ’n su cɛn ba nga n ko di’n, a dun mmua klɛli i ngba guɛli i ɔ fluwa’n nun.”