Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Sɛptanblu 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Sɛ bakaan kun yɛ ɔ sɔ e nun anuan nun lɛ’n

Sɛ bakaan kun yɛ ɔ sɔ e nun anuan nun lɛ’n

Sɛ bakaan kun yɛ ɔ sɔ e nun’n, ɔ fata kɛ e se i kɛ e klo kɛ e nin i si nin i nin é íjɔ. I sɔ’n kle kɛ e wun i wlɛ kɛ be yɛ be sie be awlo’n niɔn. (Nya 6:20) Sɛ bakan’n se e kɛ e wlu’n, nán e kplin su. Sɛ i si nin i nin be nunman lɛ’n, e sa e sin lɔ blɛ uflɛ nun.

Sɛ kusu ba’n ti kaklaka kan’n naan ɔ nin a traman afuɛ 19, ɔ fata kɛ e usɛ i si nin i nin be osu. Yɛ sɛ be nunman lɛ’n, e kwla usɛ i kɛ: ?Ɔ baba nin ɔ manmin be man wɔ atin kɛ a kanngan fluwa nga ɔ bɔbɔ a klo’n nun? Sɛ be mɛn i atin’n, e kwla mɛn i fluwa kun yɛ e kwla se i kɛ ɔ wɔ jw.org su.

Sɛ e kɔ gbanflɛn annzɛ talua kun m’ɔ kleli kɛ ndɛ’n lo i’n i osu nianlɛ’n, maan e wun i si nin i nin be wun. I sɔ’n yó maan é kán sa nga ti yɛ e bali’n i ndɛ é klé be. Yɛ afɔtuɛ kpakpa nga Biblu’n man awlobo mun’n, é fá wie é klé be. (Ju 119:86, 138) Sɛ e ɲin yi be’n naan e bu be sran’n, bé bó e dunman fɛ yɛ bé mán e atin kɛ e bo jasin fɛ’n e kle be awlo lɔ sran uflɛ.—1P 2:12.