Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“?Sɛ sran kun wu’n, ɔ kwla ɲan nguan ekun?”

“?Sɛ sran kun wu’n, ɔ kwla ɲan nguan ekun?”

Klɔ sran’m be kwlá yoman naan b’a wuman yɛ be kwlá cɛnman be nga be wuli’n kusu. (Zɔb 14:​1, 2, 4, 10; w14 1/1 4 § 3-4)

Be nga be wuli’n be kwla ɲan nguan ekun. (Zɔb 14:​7-9; w15-F 15/4 32 § 1-2)

Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ kwla cɛn i sufuɛ nga be wuli’n mun-ɔn. Yɛ ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó sɔ. (Zɔb 14:​14, 15; w11 1/4 12 § 5)

BU SU AKUNNDAN: ?Ngue ti yɛ Zoova kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n i sufuɛ mun-ɔn? ?Kɛ a si sɔ’n wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo maan a bu Zoova-ɔ?