Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

“Maan sran kun fa like nga ɔ kwla fa man’n, ɔ sie”

“Maan sran kun fa like nga ɔ kwla fa man’n, ɔ sie”

Ɔ fata kɛ e bu e sa ti like nga é mán’n i akunndan e sie. I lɛ nun’n, akoto Pɔlu wla e fanngan kɛ blɛ kwlaa nun’n, e ‘fa like nga e kwla fa man’n e sie.’ (1Ko 16:2) Sɛ e fa afɔtuɛ sɔ’n su’n é kwlá súan Ɲanmiɛn junman’n i bo yɛ é dí su aklunjɔɛ. Kannzɛ e bu i kɛ like nga e man’n ti kaan’n, sanngɛ Zoova liɛ’n kɛ ɔ wun kɛ e fa e sa ti like e mɛnmɛn i’n ɔ yo i fɛ.—Ɲan 3:9.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ AMUN MO NIN LIKE NGA AMUN MAN’N. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Kɛ e bu like nga e waan é mán’n i akunndan e sie’n i su ye benin yɛ e ɲɛn i-ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ sran wie’m be fali ajalɛ kɛ bé fá ‘like nga bé mán’n bé síe-ɔ’?