Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Ajalɛ nga be fali naan b’a fɔnvɔ be nga be di junman Betɛli’m be nun’n

Ajalɛ nga be fali naan b’a fɔnvɔ be nga be di junman Betɛli’m be nun’n

Sa tɔ e kwlaa e su. Kɛ ɔ yo sɔ’n e kunndɛ kɛ be suan e bo naan be fɔnvɔ e. Be nga be ɲin w’a ti Ɲanmiɛn sulɛ nun’n annzɛ be nga be le junman dan anuannzɛ’n nun bɔbɔ’n, ɔ ju wie’n be sa sin bubu be. (Zɔb 3:​1-3; Ju 34:19) ?Ngue yɛ ajalɛ nga be fali naan b’a uka aniaan nga be di junman Betɛli lɔ’n kle e-ɔ?

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ FA Ɔ WLA GUƐ I ƝANMIƐN SU’N.” I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Ngue yɛ ɔ kle aniaan nga be di junman Betɛli lɔ’n be yalɛ-ɔ?

  • ?Ninnge nnan benin yɛ be yo fa uka be-ɔ?

  • ?Ye benin yɛ be nga be wla aniaan nga be di junman Betɛli lɔ’n be fanngan’n be ɲɛn i-ɔ?