Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Siɛ nin niɛn mun​​—⁠Amun kle amun mma’m be like naan be yo maan Ɲanmiɛn i klun jɔ

Siɛ nin niɛn mun​​—⁠Amun kle amun mma’m be like naan be yo maan Ɲanmiɛn i klun jɔ

Gbanflɛn nin talua’m be ndɛ lo Zoova kpa. Kɛ be kle kɛ be lafi Zoova su naan be klo i mɔ be jran be su sa’m be ɲrun kekle’n ɔ sie i nzɔliɛ. (1Sa 2:26; Lik 2:52) Kannzɛ be te yo bakan’n sanngɛ be kwla yo maan Zoova i klun jɔ. (Ɲan 27:11) Zoova sin i anuannzɛ’n i lika uka siɛ nin niɛn mun. Yɛle kɛ ɔ man be ninnge kpakpa mun naan be fa kle be mma’m be like naan be klo i naan kusu be nanti i mmla’m be su.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ BA KANNGAN MUN, KƐ AMUN TRA AMUN AWLƐN’N ZOOVA KLUN JƆ! I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Kɛ afuɛ’m bé sín’n ninnge benin mun yɛ Zoova mannin m’ɔ uka ba kanngan mun-ɔn?

  • ?Ninnge uflɛuflɛ benin yɛ be yili m’ɔ uka siɛ nin niɛn mun-ɔn?

  • ?Sɛ a ti gbanflɛn annzɛ talua’n ngue yɛ Zoova mannin m’ɔ yoli ɔ ye-ɔ? ?Ngue ti-ɔ?