Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zɔbu yoli sanwun Ɲanmiɛn ɲrun titi

Zɔbu yoli sanwun Ɲanmiɛn ɲrun titi

Zɔbu nin i ɲinma’n be trali aenguɛ. (Zɔb 31:1; w10 1/4 25 § 8)

Zɔbu buli wafa nga sɛ ɔ yo sa tɛ’n i bó gúa’n i akunndan. (Zɔb 31:​2, 3; w08-F 1/9 11 § 4)

Zɔbu i wla w’a fiman su kɛ Zoova i ɲin ta ninnge ng’ɔ yo be mun. (Zɔb 31:4; w10 1/11 14-15 § 15-16)

Kɛ be se kɛ sran kun ti sanwun’n nɛ́n i ayeliɛ’n nun ngunmin-ɔn. Sanngɛ akunndan ng’ɔ bu’n ɔ o nun wie. E kunndɛ kɛ é yó sanwun ndɛ nga e kan’n nin ninnge nga e yo be’n be nun. Sanngɛ ɔ fata kɛ e awlɛn yo sanwun wie.—Mat 5:28.