Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Kannzɛ fɔ o e nun’n e kwla nanti seiin

Kannzɛ fɔ o e nun’n e kwla nanti seiin

Zɔbu kannin Ɲanmiɛn i wun ndɛ tɛtɛ. (Zɔb 27:​1, 2)

Kannzɛ Zɔbu fɔnnin’n, sanngɛ ɔ kwla se kɛ ɔ ti sran kun m’ɔ nanti sein-ɔn. (Zɔb 27:5; w09 1/4 9-10 § 3-7; 12 § 17)

Nán kɛ fɔ nunman sran kun nun’n ti yɛ ɔ kwla se kɛ ɔ nanti seiin-ɔn. Sanngɛ kɛ ɔ fɛ i awlɛn’n kwlaa su Zoova’n yɛ be se kɛ ɔ nanti seiin-ɔn. (Mat 22:37; w19.02 3 § 3-5)

BU SU AKUNNDAN: ?Kɛ e si kɛ Zoova seman e kɛ e yo ninnge mun kɛ fɔ nunman e nun sa’n wafa sɛ yɛ i sɔ’n uka e-ɔ?