Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | MISE 1-7

?Ngue yɛ Zoova klo kɛ e yo-ɔ?

?Ngue yɛ Zoova klo kɛ e yo-ɔ?

6:6-8

Zoova si kɛ nán like ngba yɛ e kwlɛ i yo-ɔ. Yɛ ɔ seman e le kɛ e yo like nga e kwlá yoman’n. Zoova ɲrun’n, sɛ e nin e niaan mun e afiɛn sɛ’n i sɔ’n ti cinnjin kpa i sulɛ nun. Sɛ e klo kɛ Zoova sɔ sulɛ nga e su i’n nun klanman’n, maan e kle kɛ e klo e niaan mun yɛ e ɲin yi be.