Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | NYANNDRA MUN 27–31

Biblu’n kan wafa nga bla kpa’n ɔ ti’n, i ndɛ

Biblu’n kan wafa nga bla kpa’n ɔ ti’n, i ndɛ

Famiɛn Lɛmuɛli i nin’n mɛnnin i afɔtuɛ cinnjin kpa kun m’ɔ o Nyanndra Mun ndɛ tre 31 nun ɔn. Ngwlɛlɛ ndɛ sɔ m’ɔ kannin nun’n, ɔ kleli i wafa nga bla kpa’n ɔ ti’n.

Be kwla fa be wla be guɛ i bla kpa’n su

31:10-12

  • Kɛ bé fá awlo nun ajalɛ mun’n, aɲinyiɛ su’n ɔ kan ndɛ mɔ be kwla fa su ɔ.

  • I wun’n lafi i su kɛ ɔ́ fá ajalɛ kpa mun. I ti’n, ɔ seman kɛ like kwlakwla nga bla’n yó’n ɔ fata kɛ ɔ dun mmua mɛn i atin ka.

Bla kpa’n, ɔ ti junman difuɛ

31:13-27

  • Ɔ suan ninnge cɛcɛ yolɛ, yɛ i ɲin nunman ninnge dan’m be su. I ti’n, i awlofuɛ’m be ɲan tralɛ be wla, be nin nzra nun fata yɛ be ɲan aliɛ kpa be di.

  • Ɔ di junman kekle kpa yɛ i ɲin o i awlofuɛ’m be su wia su nin kɔnguɛ.

Bla kpa’n, ɔ klo Ɲanmiɛn kpa

31:30

  • Ɔ sro Ɲanmiɛn yɛ i bɔbɔ yo like kwlaa ng’ɔ fata kɛ ɔ yo naan ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a mantan kpa’n.