Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Novanblu 2016

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | NGƆJUE FƐFƐ KPA’N 1–8

Talua nga Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n kɛn i ndɛ’n kle e ajalɛ kpa

Talua nga Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n kɛn i ndɛ’n kle e ajalɛ kpa

?Ngue ti yɛ Zoova i sufuɛ’m be bu i kɛ i ajalɛ’n ti kpa dan ɔn?

2:7; 4:12

  • Ɔ yoli ngwlɛlɛfuɛ yɛ ɔ minndɛli sran nga i bɔbɔ kwla klo i kpa’n.

  • W’a manman sran’m be atin kɛ be wlɛwlɛ i naan ɔ ka lɛ klo sran ng’ɔ bɛ i flɛlɛ’n.

  • Ɔ kɛnnin i wun ase, ɔ sili i jranwlɛ yɛ ɔ niɛnnin i wun su.

  • Be kwlá faman sika ɔkwlɛ annzɛ nuan nun fɛ lɛkɛmɛn i.

Usa ɔ wun kɛ:

‘?Talua nga Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n kɛn i ndɛ’n, i nzuɛn benin yɛ n kwla nian su kpa ekun ɔn?’