Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | AKUNNDANFUƐ’N 7–12

“Blɛ bɔ a tɛ yo gbanflɛn’n, maan ɔ wla kpɛn ɔ yifuɛ’n i su”

“Blɛ bɔ a tɛ yo gbanflɛn’n, maan ɔ wla kpɛn ɔ yifuɛ’n i su”

Salomɔn fali sunnzun ase kannin ɲrɛnnɛn nga be wun i kpɛnngbɛn blɛ nun’n i ndɛ

12:1, 13

 • Gbanflɛn nin talua kaka be ti juejue kpa yɛ be le wunmiɛn be di Ɲanmiɛn i junman nga be ti kekle mun’n.

 • Ɔ fata kɛ gbanflɛn nin talua’m be fa be blɛ’n nin be wunmiɛn’n be di Ɲanmiɛn i junman’n kwlaa naan kpɛnngbɛn blɛ’n w’a tanndan be ɲrun.

Blɛ mɔ a te yo gbanflɛn annzɛ talua’n fa ɔ wunmiɛn’n kwlaa su ɔ Yifuɛ’n fa kle kɛ ɔ wla kpɛn i su

12:2-7

 • Ndɛ mma 3: “Be nyinma’n bɔ be ti kɛ be nga be nian fenɛtri nun sa’n, be su wun-man ase kpa kun.”

  Be wunman ase kpa kun.

 • Ndɛ mma 4: “Talua nga be to jue’n be lɛ-man wunmiɛn kun.”

  Be timan sa kpa kun.

 • Ndɛ mma 5, NW: “Ijre ng’ɔ suan kaplie’n i mma’n tɛ.”

  Be nuan nun yoman be fɛ kɛ laa’n sa.