Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Novanblu 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Gbanflɛn annzɛ talua, nán sisi ɔ bo naan w’a sin ‘atin dan’n’ nun

Gbanflɛn annzɛ talua, nán sisi ɔ bo naan w’a sin ‘atin dan’n’ nun

A kwla bu i kɛ ɔ gbanflɛn annzɛ ɔ talua blɛ’n su sinman le, naan Satan i mɛn’n nga nun “nyrɛnnɛn blɛ’n” mɔ kɛ be yo kpɛnngbɛn yɛ ɔ ju’n, ɔ su kleman ɔ yalɛ wie. (Ak 12:1) Ninnge nga a kwla yo be Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, i wie yɛle atin bolɛ junman’n i dilɛ. ?A bu i kɛ a le ninnge sɔ’m be yolɛ blɛ kaka?

“Sran’n si-man cɛn nga nyrɛnnɛn’n ɔ́ wá tɔ́ i su-ɔ.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɲrɛnnɛn kwla fu gbanflɛn nin talua’m be nun wie. (Ak 9:12) “An si-man like ng’ɔ́ yó amun ainman’n.” (Za 4:14) I sɔ’n ti’n, nán fa ninnge nga a kwla yo be Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n sie i siɛn ngbɛn. Dɔ nga su mɔ “atin dan” mɔ maan a “kwla di junman kpa” ɔ ti tikewa’n, sin nun. (1Ko 16:9) I sɔ’n su yoman ɔ nsisɔ le.

Ninnge nga a kwla sunnzun kɛ á yó be Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, be nun wie mun yɛ:

  • Aniɛn uflɛ nun jasin fɛ bolɛ

  • Atin bolɛ junman’n

  • Ɲanmiɛn i junman dilɛ suklu’m be dilɛ

  • Ɲanmiɛn sulɛ lika’m be kplanlɛ

  • Betɛli lɔ junman dilɛ

  • Akpasua su nianlɛ junman’n

Ninnge nga n sunnzun kɛ ń yó be’n, be yɛ.