Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

E ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, be nga be wuli’n be kwla ɲan nguan ekun

E ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, be nga be wuli’n be kwla ɲan nguan ekun

Ninnge kpakpa nga e ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, é ɲán be e ɲrun lɔ’n, e Wla kpɛnlɛ cɛn’n uka e naan y’a bu be su akunndan. I wie yɛle sran cɛnlɛ’n. Zoova w’a yiman sran kɛ ɔ wu. I sɔ’n ti yɛ kɛ e awlɛn su sran wu’n, ɔ yo e ya lele kpe nun’n niɔn. (1Ko 15:26) Kɛ Lazali wuli mɔ Zezi wunnin kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be su sun’n, Zezi i anwlɛn’n kpɛli i klun. (Zn 11:33-35) Kɛ mɔ like nga Zezi i Si’n yo’n, i su yɛ Zezi nian ti’n, e kwla lafi su kɛ, kɛ e awlɛn su sran wu’n mɔ é sún’n, Zoova i awlɛn kpɛ i klun wie. (Zn 14:7) Zoova i ɲin o blɛ ng’ɔ́ cɛ́n i sufuɛ nga be wuli’n, i sin kpa. Maan e yo kɛ i sa.—Zb 14:14, 15.

Zoova yo sa i nuan su sɛsɛsɛ. I sɔ’n ti’n, e kwla lafi su kɛ sran’m be cɛnlɛ’n su yoman sukusuku. (1Ko 14:33, 40) I sɔ blɛ nun’n, e su yoman sɛ kun. É sɔ́ be nga b’a tinnge be’n, be nun. ?Amun bu sran cɛnlɛ’n i su akunndan? Kɛ amun awlɛn kpɛ amun klun’n, yɛ ɔ fata kɛ amun yo i sɔ kpa bɔbɔ ɔ. (2Ko 4:17, 18) Zoova kpɔli e ti kpɛkun i Ndɛ’n nun’n, ɔ kle e kɛ be nga be wuli’n bé cɛ́n. ?Amún jrɛ́n i sɔ’n su be lɛ i ase?—Kol 3:15.

  • ?Ɔ janvuɛ nin ɔ osufuɛ benin mun yɛ a kunndɛ kpa kɛ á wún be ekun ɔn?

  • ?Sran nga Biblu’n kan be ndɛ’n, benin mun yɛ a klo kpa kɛ á wún be naan a nin be koko yalɛ ɔ?