Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Marsi 2016

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | ZƆB 6-10

Zɔbu m’ɔ su Ɲanmiɛn kpa’n kɛnnin i awlabɔɛ’n i ndɛ

Zɔbu m’ɔ su Ɲanmiɛn kpa’n kɛnnin i awlabɔɛ’n i ndɛ

Yalɛ dili Zɔbu, i awlɛn su sran’m be wuli yɛ ɔ tɔli tukpacɛ kekle kpa. Sanngɛ w’a kpɔciman Ɲanmiɛn le. I ti’n, Satan waan ɔ́ búbú i sa sin naan ɔ yaci seiin nantilɛ. Sran nsan mɔ be waan be ti i janvuɛ’n, be ɔli i wun lɔ. Be dun mmua kleli kɛ Zɔbu yo be annvɔ. I sin’n, be trannin Zɔbu i wun lɛ cɛn nso, b’a fɔnvɔmɛn i kaan sa. Nga be wa yoli yɛle i fɔ bulɛ nin i suɛn tɔnlɛ.

Kannzɛ sa’m be tinnin Zɔbu i su’n, sanngɛ w’a kpɔciman Zoova le

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Zɔbu i wla m’ɔ boli i wun dan ti’n, ɔ kannin ndɛ wie mun mɔ be timan su ɔ. I waan kannzɛ ɔ nanti seiin’n, Ɲanmiɛn su bumɛn i like fi.

  • Zɔbu i sa sin m’ɔ bubuli i ti’n, w’a buman akunndan kɛ sa ng’ɔ o i su’n, ɔ kwla fin sran annzɛ like uflɛ.

  • Kannzɛ Zɔbu i awlɛn w’a kpɔtɔ i klun’n, sanngɛ ɔ kannin klolɛ m’ɔ klo Zoova’n, i ndɛ kleli i suɛn tɔnfuɛ mun.