• Jue 68 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Zɔbu m’ɔ su Ɲanmiɛn kpa’n kɛnnin i awlabɔɛ’n i ndɛ”: (Min. 10)

  • Zb 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Be nga be wla w’a bo be wun’n, be kan ndɛ wie mɔ be ɲin jrɛiin su’n, be su kanman ɔn. (w13 1/8 19 § 7; w13 1/5 25 § 13)

  • Zb 9:20-22—Zɔbu kannin ndɛ kun m’ɔ timan su ɔ. Ɔ seli kɛ, sɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su o, annzɛ ɔ lafimɛn i su o, Ɲanmiɛn i ndɛ nunman nun. (w15-F 1/7 12 § 2)

  • Zb 10:12—Blɛ kekle nun bɔbɔ’n, Zɔbu kannin Zoova i wun ndɛ kpa. (w09 1/4 12 § 18; w09 1/4 15 §13)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n (Min. 8)

  • Zb 6:14—?Wafa sɛ yɛ Zɔbu kleli kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e klo sran titi ɔ? (w10 1/11 32 § 20)

  • Zb 7:9, 10; 10:21—?Sɛ Zɔbu lafi su kɛ cɛn wie lele sran’m bé cɛ́n’n, ngue ti yɛ ɔ kannin ndɛ nga be o Biblu’n nun ndɛ mma nga’m be nun ɔn? (w06 1/4 30 § 10)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun le mɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle min Zoova su ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun le mɔcuɛ nga nun’n, i nun ndɛ benin yɛ n kwla fa m bo jasin fɛ ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: Zb 9:1-21 (Min. 4)

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga e to sran’n: w16.02 32—Kan be klunklo like nga be kwla man’n i ndɛ. (Min. 2)

 • Sran’n i osu nianlɛ: w16.02 32—Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu ekun’n, yo. (Min. 4)

 • Biblu’n nun like klelɛ: fg like suanlɛ 2 § 6-8 (Min. 6)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 114

 • Kɛ é fɔ́nvɔ sran mun’n, maan e yo ninnge mun ngwlɛlɛ su: (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ: Bo video nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be niɛnnin i asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m be suklu’n, i bo koko nun wa’n. I sin’n, kɛ sran kun i awlɛn su sran wu’n, m’ɔ́ kɛ́n i awlabɔɛ’n i ndɛ’n, wafa nga aniaan bian nɲɔn’m be kleli ajalɛ kpa i fɔnvɔlɛ nun’n, se nzrafuɛ mun naan be kan.

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: ia ndɛ tre 11 § 12-20, i nun flanlɛ b. 98 (Min. 30)

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 27 yɛ srɛlɛ