Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e sasa e wun be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n be lika

Maan e sasa e wun be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n be lika

Satan nin i minniɛn’m be fa ato ndɛ’m be sanngan ndɛ nanwlɛ’n nun naan y’a lafiman Ɲanmiɛn su kpa kun. (2Ko 11:3) I wie yɛle Asirifuɛ’m be liɛ’n, be kannin ndɛ wie mɔ be bue ti nanwlɛ nin ato ndɛ uflɛ wie mun ekun naan Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be sa sin bubu be. (2Ɲo 32:10-15) I sɔ kusu yɛ andɛ’n be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n be yo-ɔ. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu ndɛ nga be kan’n niɔn? Ɔ fata kɛ e bu be kɛ duwlɛ sa. Nán e kanngan be ndɛ’m be nun, nán e tɛ be ndɛ’m be su yɛ nán maan e kan kle sran uflɛ. Maan e kpalo ndɛ nga e si kɛ be kwla sanngan e akunndan’n naan y’a lafiman Zoova nin i anuannzɛ’n be su’n ndɛndɛ!—Zid 3, 4.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ “AMUN MIAN AMUN ƝIN BE LAFI ƝANMIƐN SU KPA”!—I BUE KAN. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Ngue ti yɛ kɛ e kɔ ɛntɛnɛti su’n ɔ fata kɛ e nian e wun su-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa afɔtuɛ ng’ɔ o Rɔmunfuɛ Mun 16:17 nun’n su-ɔ?