Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Sɛ ɔ si nin ɔ nin b’a kleman ɔ ajalɛ kpa’n a kwla su Zoova

Sɛ ɔ si nin ɔ nin b’a kleman ɔ ajalɛ kpa’n a kwla su Zoova

Famiɛn Akazi m’ɔ ti Ezekiasi i si’n yoli ninnge tɛtɛ mun. (2Ɲo 28:1; w16.02 10-11 § 8)

Ezekiasi suli Zoova kpa kusu nn i si’n w’a klemɛn i ajalɛ kpa. (2Ɲo 29:1-3; w16.02 11-12 § 9-11)

Ezekiasi wlali nvlefuɛ’m be fanngan kɛ nán maan be si’m be ayeliɛ’n ti’n be yaci Zoova i sulɛ. (2Ɲo 29:4-6)

USA Ɔ WUN KƐ: ‘?Ngue yɛ n kwla yo naan m’an wla gbanflɛn nin talua nga be si nin be nin be suman Zoova’n be fanngan-ɔn?’