Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Mɛ 22-28
  • Jue 80 yɛ srɛlɛ

  • Aɲia’n i su fitilɛ (Min. 1)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

  • Jue 136

  • Nguan m’ɔ leman awieliɛ’n ɔ ti cinnjin tra like kwlaa ng’ɔ kwla fi e sa’n (Mar 10:29, 30): (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video’n. I sin’n usa nzrafuɛ’m be kɛ: ?Ngue yɛ ndɛ nga Zezi kɛnnin i Marki 10:29, 30 nun’n su e bo kɛ e yo-ɔ? ?Kɛ Zezi wunnin kɛ i niaan’m be lafimɛn i su’n ngue yɛ ɔ yoli-ɔ? ?E osufuɛ nga be suman Zoova’n be wun akunndan benin yɛ ɔ fata kɛ e bu-ɔ?

  • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) jy ndɛ tre 120

  • Aɲia’n i atabo (Min. 3)

  • Jue 104 yɛ srɛlɛ