Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Fevrie 2016

Fevrie 8-14

NEEMI 5–8

Fevrie 8-14
 • Jue 123 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Neemi sieli sran’m be kpa”: (Min. 10)

  • Ne 5:1-7—Neemi sieli i su nvle’n i nunfuɛ’m be nuan bo kpɛkun, ɔ fali ajalɛ. (w06 1/2 29 § 2)

  • Ne 5:14-19—Neemi kɛnnin i wun ase, w’a bumɛn i ngunmin i wun akunndan, yɛ ɔ yoli ngwlɛlɛfuɛ. (w06 1/2 30 § 4)

  • Ne 8:8-12—Be nga be kleli nvle’n i nunfuɛ’m be Ɲanmiɛn i sulɛ’n, Neemi o be nun wie. (w06 1/2 31 § 4)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Ne 6:5—?Ngue ti yɛ kɛ Sanbalati ɔ́ klɛ́ Neemi i fluwa’n, “ɔ klɛli fluwa kunngba sɔ’n sinnin lika sunman nun ɔn”? (w06 1/2 29 § 3)

  • Ne 6:10-13—?Ngue ti yɛ Neemi w’a nantiman Sɛmaɛza i afɔtuɛ’n su ɔ? (w07 1/7 31 § 15)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun le mɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle min Zoova su ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun le mɔcuɛ nga nun’n, i nun ndɛ benin yɛ n kwla fa m bo jasin fɛ ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: Ne 6:14-7:7a (Min. 4)

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Min. 2) Ndɛ ng’ɔ klɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n kasiɛn ng’ɔ fiteli’n su’n, fa sran’n i ɲin sie su. I sin’n, like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu’n, yo.

 • Sran’n i osu nianlɛ: (Min. 4) Sran’n kleli kɛ ndɛ ng’ɔ klɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n kasiɛn ng’ɔ fiteli’n su’n, ɔ ti i cinnjin. Wafa nga be kwla ko niɛn i osu’n, yi i nglo. Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu ekun’n, yo.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) A nin sran kun be su suan Biblu’n nun like. (bh 28-29 § 4-5)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 62

 • ?A “klo kɛ” á yó asɔnun sunianfuɛ?: (Min. 15) Ijɔlɛ. Asɔnun kpɛnngbɛn kun liɛ ɔ. Ɔ taka afuɛ 2014, Sɛptamblu 15 Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 3-6 su. (Blɔfuɛ nun) Bo video « Frères — aspirez à une belle oeuvre ! » Ɔ fiteli Desamblu 2015 nun JW Télédiffusion nun. Ninnge nga ti yɛ ɔ fata kɛ aniaan bian’m be klo kɛ bé yó asɔnun sunianfuɛ’n, fa be ɲin sie su. Kle be like ng’ɔ fata kɛ be yo naan i sɔ liɛ’n w’a yo ye’n. Wla aniaan yasua’m be fanngan kɛ be mian be ɲin naan be kaci asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ annzɛ asɔnun kpɛnngbɛn.

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: ia ndɛ tre 8 § 17-27, i nun flanlɛ b. 75 (Min. 30)

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 125 yɛ srɛlɛ