Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Fevrie 29–Marsi 6

ƐSTƐR 1–5

Fevrie 29–Marsi 6
 • Jue 86 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Ɛstɛli kplili Ɲanmiɛn i nvle’n nunfuɛ’m be ti”: (Min. 10)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Ɛt 2:15—?Wafa sɛ yɛ Ɛstɛli kleli kɛ ɔ ti wun ase kanfuɛ nin sran m’ɔ niɛn i wun su ɔ? (w06 1/3 5 § 7)

  • Ɛt 3:2-4—?Atrɛkpa’n, ngue ti yɛ Mardose w’a kotoman Aman bo ɔ? (ia 131 § 18)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun le mɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle min Zoova su ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun le mɔcuɛ nga nun’n, i nun ndɛ benin yɛ n kwla fa m bo jasin fɛ ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: Ɛt 1:1-15 (Min. 4)

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Min. 2) Fa fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n man sran’n. Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu’n, yo.

 • Sran’n i osu nianlɛ: (Min. 4) Sran kun sɔli fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n nun. Wafa nga be kwla ko niɛn i osu’n, yi i nglo. An koko i bue 2-3 be su yalɛ. Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu ekun’n, yo.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) Kpɛ klikli nga a toli sran’n, ɔ sɔli fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi nun. A su kle i Biblu’n nun like. Like suanlɛ’n taka i bue 4-5 su. (km 7/12 2-3 § 4)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 71

 • Ninnge ng’ɔ fata kɛ asɔnun’n fɛ i ɲin sie su’n: (Min. 10)

 • ?E Aɲia fluwa’n, nin e aɲia mɔ b’a siesie i uflɛ’n, be su ye benin yɛ a ɲɛn i ɔ?: (Min. 5) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Aɲia uflɛuflɛ nga e yo i siɛn yɛ’n, i su ye nga nzrafuɛ’m be tinuntinun be ɲɛn i’n, se be naan be kan. Wla be kwlaa be fanngan kɛ be siesie be wun kpa naan b’a kwla ɲan aɲia’n i su ye kpa ekun.

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: ia ndɛ tre 10 § 1-11, kuku b. 86 (Min. 30)

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 149 yɛ srɛlɛ