Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Avrili 2016

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | ZƆB 33–371

Janvuɛ kpa’n ɔ man afɔtuɛ m’ɔ wla sran fanngan’n

Janvuɛ kpa’n ɔ man afɔtuɛ m’ɔ wla sran fanngan’n
I SIESIELƐ
Text
Image

Kɛ Elii boli ijɔlɛ bo’n, afɔtuɛ ng’ɔ mannin’n ɔ nin Elifazi nin Bildadi yɛ Zɔfar be liɛ’n timan kun. Yɛ wafa ng’ɔ kannin ndɛ’n kleli Zɔbu, ɔ nin be liɛ’n timan kun wie. I liɛ’n, ɔ kleli kɛ ɔ ti janvuɛ kpa nin afɔtuɛ manfuɛ kpa. I lɛ nun’n, ɔ kleli e ajalɛ kpa mɔ e kwla nian su ɔ.

AFƆTUƐ MANFUƐ KPA’N I NZUƐN’N

ELII KLELI E AJALƐ KPA

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • Ɔ TRƐ I AWLƐN

 • Ɔ SIE I SU TIE NDƐ’N

 • Ɔ KAN NDƐ AƝINYIƐ SU

 
 • Elii trɛli i awlɛn minndɛli kɛ i ɲrun kpɛn’m be wie ijɔ ka naan w’a ijɔ.

 • Ka naan w’a man afɔtuɛ’n, ɔ sieli i su tieli ndɛ’n. Ɔ maan ɔ wunnin ndɛ’n i wlɛ kpa.

 • Elii fali Zɔbu i dunman’n flɛli i yɛ ɔ nin i be kannin ndɛ kɛ sran kun nin i janvuɛ sa.

 

33:6, 7, 32

 

 • Ɔ KƐN I WUN ASE

 • BE KWLA FA BE WUN BE MƐNTƐN I

 • Ɔ SI AUNNVUƐ

 
 • Elii yoli wun ase kanfuɛ nin klun ufuefuɛ, yɛ ɔ dili i nanwlɛ weiin kɛ ɔ ti sa tɛ yofuɛ wie.

 • Ɲrɛnnɛn ng’ɔ o Zɔbu su ti’n, ɔ sili i aunnvuɛ.

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • Ɔ YO NINNGE MUN NGWLƐLƐ SU

 • I KLUN TI UFUE

 • I AFƆTUƐ’M BE TAKA ƝANMIƐN NDƐ’N SU

 
 • Aɲinyiɛ su Elii kan kleli Zɔbu kɛ akunndan ng’ɔ bu’n timan su.

 • Elii ukali Zɔbu naan w’a wun i wlɛ kɛ nán sɛsɛfuɛ mɔ i waan ɔ ti’n yɛ ɔ ti cinnjin ɔn.

 • Elii i afɔtuɛ’m be ukali Zɔbu naan w’a kwla sɔ afɔtuɛ uflɛ nga i sin’n Zoova mɛnnin i’n nun.