Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Nvle kun aɲia’n: Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n

Nvle kun aɲia’n: Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n

Kɛ titi sa’n, e kunndɛ kɛ like kwlaa nga é yó i nvle kun aɲia’n i bo lɔ’n, é yó i Ɲanmiɛn klolɛ nin sran klolɛ ti. (Mt 22:37-39) Korɛntfuɛ Mun be fluwa klikli’n i ndɛ tre 13:4-8 kan klolɛ’n i ndɛ se kɛ: “Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i anwlɛn sran wun. [...] ɔ yo aklunye, [...] i nzuɛn ti kpa, ɔ bu-mɛn i bɔbɔ wun akunndan, ɔ fa-man ya finfin, [...] Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ klo i guɛ i ti nin i bo.” Kɛ amún nían video ng’ɔ suan Nvle kun aɲia’n: Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, wafa nga e nvle kun aɲia’n i bo lɔ’n amun kwla kle kɛ amun klo sran’n, amun bu i akunndan.

?WAFA SƐ YƐ AMUN KWLA KLE KƐ AMUN KLO SRAN ƆN?

  • Bia’m be falɛ nun’n.

  • Kɛ be wa bo miziki’n.

  • Lika nga be sikeli amun lɛ’n.

  • Be klunklo junman’n i dilɛ’n.