Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Avrili 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

?NGUE YƐLE ƝANMIƐN SIELƐ’N? (T-36)

I fa manlɛ: Be nga be su Ɲanmiɛn’n, be nun sunman b’a ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ le. Sanngɛ nán be ngba yɛ be si like nga be flɛ i sɔ’n niɔn.

Kosan: ?Kɛ a niɛn i sa’n, ngue yɛ be flɛ i Ɲanmiɛn Sielɛ’n niɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Da 2:44; Eza 9:5

Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ye nɲɔn mɔ a kwla ɲɛn i’n, nin sa nɲɔn mɔ be kle kɛ a kwla lafi ndɛ nga Biblu’n kan su’n, fluwa nga fa e ɲin sie be su.

?NIN YƐ É WÚN KOSAN CINNJIN’M BE SU TƐLƐ’N NIƆN? (T-37)

I fa manlɛ: Sran kpanngban be usa be wun kɛ nin yɛ é wún kosan cinnjin’m be su tɛlɛ’n niɔn.

Kosan: ?A bu i kɛ e kwla wun be siansifuɛ mun annzɛ mɛn’n nun ngwlɛlɛfuɛ’m be fluwa be nun, annzɛ Biblu’n nun?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ju 119:144, 160

Sran akpinngbin be wun kɛ Biblu’n tɛ be kosan’m be su. ?A kunndɛ kɛ á trɛ́n i sɔfuɛ’m be nun wie? E ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org kwla uka ɔ.

 

Biblu’n kle

Kosan: Be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, be sunman lika be kunndɛ kɛ bé fá be wun mantan Ɲanmiɛn. ?A si kɛ Biblu’n wla e fanngan kɛ e fa e wun mantan Ɲanmiɛn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Za 4:8a

I fa manlɛ: Fluwa nga kwla uka e naan y’a fa Biblu’n y’a suan Ɲanmiɛn i su like kaka. [Fa sran’n i ɲin sie fluwa Biblu’n kle i ndɛ tre 1 su.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

 

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.