Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | GALASIFUƐ MUN 4–6

“Sa sɔ’m be le bo” yɛ be kle e like

“Sa sɔ’m be le bo” yɛ be kle e like

4:24-31

Akoto Pɔlu fali ‘sa sɔ mun’ kleli wafa nga aenguɛ uflɛ’n ti kpa tra aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin Izraɛlifuɛ’m be trali’n. Blɛ nga Klisi nin sran nga be kpali be sieli be ngunmin’n bé síe asiɛ’n, klɔ sran’m be kwlaa bé ɲán be ti sa tɛ’n nin fɔ’n nin ɲrɛnnɛn’n ɔ nin wie’n, be sa nun.​—Eza 25:8, 9.

 

AGAA M’Ɔ TI AFANNIƐN TALUA’N

Yɛle aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin Izraɛli nvle’n be trali’n. Blɛ sɔ’n nun’n, Zerizalɛmun yɛ ɔ ti Izraɛli i klɔ dan’n niɔn.

SARA M’Ɔ TI DIEWA BLA’N

Ɔ ti Zerizalɛmun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, i nzɔliɛ. I kunngba’n yɛle Ɲanmiɛn i anuannzɛ’n i bue ng’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n.

AGAA I “MMA MUN”

Yɛle Zifu nga (be tali nda kɛ bé nánti Moizi mmla’n su) b’a sɔman Zezi nun sanngɛ be kleli i yalɛ’n.

SARA I “MMA MUN”

Be yɛle Klisi nin Klisifuɛ 144.000 nga be kpali be sieli be ngunmin’n.

MOIZI MMLA’N MƆ BE DIMAN SU KUN’N

Mmla sɔ’n kpɛnnin Izraɛlifuɛ’m be wla kɛ be ti sa tɛ’n i kanga.

AENGUƐ UFLƐ’N MAN ALAJE

Tɛ mɔ Klisi fɛli i wun yili’n i su lafilɛ’n maan be kwla ɲan be ti sa tɛ’n i sa nun.