Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Zoova kleli e wafa ng’ɔ fata kɛ e ta e mma mun’n

Zoova kleli e wafa ng’ɔ fata kɛ e ta e mma mun’n

?Ngue yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla suɛn i Zoova m’ɔ ti be Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i sa nun naan b’a ta be mma’m be kpa-ɔ? An nian video nga be flɛ i kɛ Zoova kleli e wafa ng’ɔ fata kɛ e ta e mma mun’n. I sin’n, an tɛ́ Abilio nin Ula Amorimun be su kosan nga’m be su:

  • ?Wafa nga be tali be’n ti’n, ajalɛ benin yɛ be fali naan b’a ta be mma’m be kpa-ɔ?

  • ?Sa benin mun yɛ be juli be mma’m be kaan nun mɔ kɛ be mma’m be wla kpɛn su’n, ɔ yo be fɛ-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ Abilio nin Ula be miannin be ɲin be nantili Mmla’n 6:6, 7 su-ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ be mma’m be talɛ nun’n, b’a seman be ngbɛn kɛ: ‘Nán yo nga’ annzɛ ‘yo nga-ɔ’?

  • ?Wafa sɛ yɛ be ukali be mma mun naan be mma’m be bɔbɔ b’a fa ajalɛ kpa-ɔ?

  • ?Like benin yɛ ɔ ti kekle man be-ɔ, sanngɛ ɔ nin i sɔ’n ngba’n, be wla be mma’m be fanngan titi kɛ be di blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman-ɔn? (bt-F 178 § 19)