Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | SA NGA BE YOLI’N 27–28

Pɔlu fali mmeli ɔli Rɔmun

Pɔlu fali mmeli ɔli Rɔmun

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Kannzɛ Pɔlu kacili bisuafuɛ’n w’a yacimɛn i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i ndɛ kanlɛ le. I nun m’ɔ o mmeli’n nun’n, ɔ boli jasin fɛ’n kleli mmeli kanfuɛ mun nin mmeli’n i nun sran onga mun. Kɛ mmeli’n sacili Malti lɔ’n, kɔlɛ’n Pɔlu boli jasin fɛ’n kleli be ng’ɔ yoli be juejue’n bɔbɔ. Kɛ ɔ juli Rɔmun lɔ’n m’ɔ dili cɛn ba nsan cɛ’n, ɔ flɛflɛli Zuifu’m be kpɛnngbɛn mun naan w’a bo jasin fɛ’n w’a kle be. Yɛ afuɛ nɲɔn ng’ɔ dili i sua ba nga be wlɛli i bisua nun lɔ’n, ɔ boli jasin fɛ’n kleli be kwlaa nga be ɔli i osu nianlɛ’n.

?Kannzɛ sa wie’m be ti’n a kwlá yoman ninnge wie mun’n, ajalɛ benin yɛ a kwla fa naan w’a bo jasin fɛ’n niɔn?