Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Zanvie 28–Fevrie 3

SA NGA BE YOLI’N 27–28

Zanvie 28–Fevrie 3
 • Jue 129 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Pɔlu fali mmeli ɔli Rɔmun”: (Min. 10)

  • Yol 27:23, 24—Anzi kun seli Pɔlu kɛ ɔ nin be kwlaa nga be o mmeli nun’n bé ɲán be ti, naan aunmuan dan ng’ɔ su kle be yalɛ’n su kunman be. (bt-F 208 § 15)

  • Yol 28:1, 2—Mmeli nga Pɔlu o nun’n sacili Malti lɔ. (bt-F 209 § 18; 210 § 21)

  • Yol 28:16, 17—Pɔlu juli Rɔmun lɔ klanman. (bt-F 213 § 10)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Yol 27:9—?Blɛ sɔ nun’n, ngue yɛ be flɛ i kɛ “srɛ nun kpɛlɛ blɛ’n” niɔn? (Yol 27:9 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “srɛ nun kpɛlɛ blɛ’n.”)

  • Yol 28:11—?Ngue yɛ mmeli’n i ɲrun lika’n i su ndɛ kun mɔ be kannin’n, kle e-ɔ? (Yol 28:11 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “Zesi i mma mun.”)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Nán ɔ tra min. 4) Yol 27:1-12 (th like suanlɛ 5)

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N